• Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

    •  

     Inspektor Ochrony Danych Osobowych
     jednostek oświatowych Gminy Marki
     Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

     im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach
      

     Ernest Ziemiński
     e-mail: iod.marki@edukompetencje.pl

     Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

      

     Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

     1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
     2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
     3. Zarządzenie nr  5/2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach.