• Gabinet pielęgniarki

     • Do podstawowych zadań naszej pani pielęgniarki należy:

      1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
      2)  kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
      3)  czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
      4)  sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
      w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego
      i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście śwdczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
      5)  udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
      6)  udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
      7)  doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
      8)  edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
      9) prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania.
      10)  prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.

     • Godziny pracy

     • Dyżury pielęgniarki szkolnej

      Gabinet czynny:

      poniedziałek 8:00 – 15:30

      wtorek 8:00 – 15:30

      środa 8:00 – 15:30

      czwartek 8:00 – 15:30

      piątek 8:00 – 15:30

       

      Pracownik gabinetu:

      Pielęgniarka Irena Gozdek