• Opłatę za duplikat:

     -  legitymacji w wysokości 9 zł

     -  duplikatu świadectwa w wysokości 26 zł

     należy uiścić na konto bankowe o numerze:

     28 80150004 0220 1612 2021 0103 Warszawski Bank Spółdzielczy UL.FIELDORFA 5 A 03-984 WARSZA