• Rada Rodziców

    • Prezydium

      

     1. Przewodnicząca – Paulina WOŹNIECKA
     2. Wiceprzewodnicząca – Joanna SZEWCZYK
     3. Wiceprzewodnicząca – Edyta CZERWONKA-BEDUS
     4. Sekretarz – Monika PONETA
     5. Skarbnik – Katarzyna ORZEŁ

      

      

     Komisja rewizyjna

      

     1. Przewodnicząca – Rafał BAJKOWSKI
     2. Członek – Anna KOPAŃSKA
     3. Członek – Wioletta BELICA
    • Kontakt
    • radasp2marki@wp.pl

      

    • Numer konta
    • SBO w Warszawie o/Marki
     23801500042020029520200001

    • Dofinansowanie
    • Procedura przyznania dofinansowania wyjazdów/wycieczek przez Radę Rodziców uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2
     z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach

     - Uczeń może otrzymać dofinansowanie na podstawie wydrukowanego i wypełnionego wniosku, który znajduje się poniżej.

     - Wypełniony wniosek należy złożyć do Przewodniczącego Rady Rodziców w terminie do 14 dni przed planowaną wycieczką.

     - Wypełniony wniosek o dofinansowanie „zielonej szkoły” należy złożyć do Przewodniczącego Rady Rodziców w terminie do 31 marca.

     - Wnioski o przyznanie dofinansowania rozpatrywane są  indywidualnie, a o wyniku rozpatrzenia wniosku informowany jest rodzic/prawny opiekun i wychowawca (składający wniosek) ucznia w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia złożenia wniosku.

     Druk_wniosku_o_dofinansowanie_wyjazdu_ucznia.pdf