• Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

    • 1. Przewodnicząca Maja Ellert (82 głosy)

     2. Zastępca Piotr Choiński (52 głosy)

     3. Sekretarz Julia Figat (49 głosów)

      

     Opiekunowie Samorządu 2020/2021

     1. Justyna Sulich

     2. Arkadiusz Zaborowski 

      

     Nowemu Samorządowi uczniowskiemu gratulujemy wyboru, życząc jednocześnie pasma samych sukcesów, kreatywności i wielu udanych pomysłów!!!

     Celem działania SU jest:

     • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, 

     • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;

     • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;

     • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

     • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;

     • organizowanie wolnego czasu uczniów.

     Do głównych zadań SU należy:

     • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;

     • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;

     • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

     • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

     • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;