• Konkurs plastyczny „Marki (nie)znane”

      • Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym pt. "Marki (nie)znane".

       Celem konkursu jest przybliżenie piękna, ciekawych miejsc oraz zabytków miasta i gminy Marki wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, architektury znajdującej się na terenie gminy Marki, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczniów szkół podstawowych oraz promocja naszego miasta.

       Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim będą miejsca znane i nieznane w mieście i gminie Marki.

       Prace opisane zgodnie z wytycznymi w regulaminie należy dostarczyć najpóźniej do dnia 23.09.2021r. Uczniowie klas 4-8 oddają prace do nauczycieli plastyki, a klas 1-3 do wychowawców.

       Praca plastyczna w formacie A3 lub A 4, technika dowolna.

       Więcej informacji w regulaminie konkursu.

       Serdecznie zapraszamy.

      • Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego

      • Mobilne miasteczko ruchu drogowego zagościło na terenie naszej szkoły.

       Młodzi rowerzyści mają okazję poćwiczyć jazdę na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego pod opieką specjalisty ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego - pana Pawła Paczek z Mareckich Inwestycji Miejskich.

       Jako pierwsi, z tej jakże edukacyjnie potrzebnej inicjatywy skorzystali uczniowie przebywający pod opieką świetlicy szkolnej.

       Jutro, pojutrze ... aż do końca września, czas na kolejnych chętnych!

      • Wykaz podręczników do religii w roku 2021/2022

      • Klasa    I

       Tytuł podręcznika:   W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego

       red.: A. Frączak, R. Szewczyk, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz

       Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        

       Klasa    II

       Tytuł podręcznika:   To jest mój syn umiłowany

       red.: A. Frączak, R. Szewczyk

       Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        

       Klasa    III

       Tytuł podręcznika:   Kto spożywa moje Ciało, ma życie

       red.: A. Frączak, Ks. R. Szewczyk

       Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        

       Klasa    IV

       Tytuł podręcznika:   Jestem Chrześcijaninem

       red.: ks. Mariusz Czyżewski

       Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        

       Klasa    V

       Tytuł podręcznika:   Bóg nas szuka

       red.: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska

       Tytuł podręcznika:   Bóg nas szuka

       Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        

       Klasa    VI

       Tytuł podręcznika:   Wierzę w święty Kościół powszechny

       red.: ks. Mariusz Czyżewski

       Tytuł podręcznika:   Wierzę w święty Kościół powszechny

       Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        

       Klasa    VII

       Tytuł podręcznika:   Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze

       Autor: ks. Piotr Tomasik

       Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        

       Klasa    VIII

       Tytuł podręcznika:   Ty ścieżkę życia mi ukażesz

       Autor: ks. Piotr Tomasik

       Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        

        

      • Zapisy na obiady w roku szkolnym 2021/2022

      • Aby zapisać dziecko na obiady w roku szkolnym 2021/2022 należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej. Kartę można oddać intendentce w dniu rozpoczęcia roku szkolnego lub przesłać skan mailem na adres intendent@sp2marki.pl.

        

       Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej szkoły w zakładce Stołówka. 

       Prosimy zapoznać się z regulaminem stołówki dostępnym na stronie internetowej szkoły w zakładce Stołówka.

        

       Zapisy mailowe są już przyjmowane.

       Termin pierwszego obiadu w tym roku szkolnym to 6 września.

        

       Koszt obiadu jednodaniowego wynosi 6zł.

      • Stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022

      • Ważne terminy! 01.09 - 15.09.2021 r. 

       Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

       Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2021 r.

       Kto może złożyć wniosek?

       • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
       • pełnoletni uczeń,
       • dyrektor szkoły.

       Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

       Wnioski należy pobrać i składać w gabinecie pedagoga szkolnego w sali nr 40 u Pani Kamili Sekuły. Wniosek dostępny również w formie załącznika poniżej:

       dokumenty_do_stypendium.pdf

        

       Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2021 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

       Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):

       • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
       • Zaświadczenie o wysokości:
        dochodu netto z zakładu pracy
        renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
        alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z OPS - funduszu alimentacyjnego),
       • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
       • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
       • Zaświadczenie lub decyzja z OPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
       • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

       Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2021 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

        

       Kamila Sekuła
       pedagog szkoły

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      •  

       Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

        

       Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021r. (środa) według poniższego harmonogramu:

       • godz. 8.00 – msza św. w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. Ząbkowskiej 54B
       • godz. 9:00 – klasy II – VIII (przydział sal będzie wywieszony na drzwiach wejściowych do szkoły)
       • godz. 10:00 – klasy I na sali gimnastycznej z 1 rodzicem (uroczyste przywitanie, ślubowanie pierwszoklasistów, spotkanie z wychowawcami, pokaz szkoły)

        

       • Listy uczniów klas pierwszych i czwartych wywieszone są w gablocie przed szkołą.

        

       • Nowym uczniom może towarzyszyć jeden rodzic.

        

       • Wszelkie informacje na bieżąco będą przekazywane przez wychowawców klas.

        

       • Wszystkich wchodzących do szkoły obowiązuje dystans społeczny, dezynfekcja, maseczki.

        

       • Prosimy również o śledzenie naszej strony internetowej i facebook.

        

      • Narodowy Spis Powszechny

      • Szanowni Państwo, 

       Burmistrz Jacek Orych oraz Gminne Biuro Spisowe organizują punkt spisowy. W niedzielę 22 sierpnia, punkt spisowy będzie czynny w godzinach od 10.00 do 19.00. Zapraszamy do dopełnienia obowiązku spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym w budynku Urzędu Miasta Marki Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, gdzie czekają na Państwa  rachmistrzowie. Wejście od parkingu od strony kościoła.

       Kolejny raz można będzie skorzystać z pomocy rachmistrzów i dokonać spisu w niedzielę - 29 sierpnia, w godzinach od 14.00 do 18.00 na terenie parku miejskiego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tego dnia zapraszamy także na zakończenie lata z koncertem Łukasza Zagrobelnego – szczegóły o tym wydarzeniu znajdziecie Państwo na stronie miasta www.marki.pl.

       Serdecznie zapraszamy!

        

        

      • "Cud nad Wisłą"

      • W dniach 12-25 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie stoczyło jedną z największych  i zarazem najważniejszych bitew w historii swojego oręża. 

       Było to jednocześnie decydujące starcie w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r.

       Poniżej, 

       Uroczyste obchody 101 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r.

       W imieniu społeczności szkolnej kwiaty złożyli uczniowie wraz z panią Katarzyną Materak.

      • 1 sierpnia 2021 r

      • . O godz. 17.00 w 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego społeczność naszej szkoły oddała hołd poległym bohaterom przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej Rejonu Celków VII Obwodu Obroża w Strudze.

      • 77 rocznica zbrodni na Kruczku

      • Społeczność naszej szkoły w dniu 30 lipca brała udział w uroczystościach na Kruczku. Kwiaty w imieniu naszej Szkoły złożyła Paula Delgado uczennica klasy 8c, pod opieką Pani Kingi Kręgiel nauczyciela historii.

      • Zakończenie roku szkolnego klas Ósmych

      • Niesieni falami życia, płyniemy przez morze wiedzy” Uczniowie klasy 8a, 8b i 8c w uroczysty sposób podziękowali wszystkim tym, którzy pomogli im w rozwijaniu ich talentów i pogłębianiu wiedzy. Drodzy uczniowie, życzymy Wam wielu sukcesów, spełnienia marzeń, rozwagi w dokonywaniu życiowych wyborów i mądrego wchodzenia w dorosłość.

       Do zobaczenia

      • # patriotycznie

      •  

       18 czerwca 2021r. gościliśmy w naszej szkole niezwykłą osobę - p. Danutę Jurkowską, córkę powstańca warszawskiego Ryszarda Bielańskiego pseud. „Rom”. P. D. Jurkowska przeprowadziła lekcję dla kl. 8a i 8c nt. „Młodzi 44” – znani i nieznani bohaterowie Powstania Warszawskiego. Uczniowie klas ósmych weszli do sali przy dźwiękach pieśni „Orzeł Biały” w wykonaniu Natalii Sikory.

       Później Karolina Klukowska z 8c i Maja Lewczuk z 8a wyrecytowały utwór K.K. Baczyńskiego pt. „Elegia . . .o (chłopcu polskim”, który stanowi metaforę losu pokolenia doświadczonego przez wojnę. Omówiono sytuację militarną w Europie w drugiej połowie 1944r., wybuch powstania w Warszawie, postawę młodych powstańców. Młodzież obejrzała film o przebiegu 29 dnia Powstania z udziałem Ryszarda Bielańskiego pseud. „Rom”.

       Przy dźwiękach pieśni „Modlitwa Obozowa” p. D. Jurkowska odczytała fragment opisujący wigilię, przygotowaną dla ocalałych powstańców w Jaktorowie. To niezwykłe spotkanie uzmysłowiło uczniom, na czym polega współczesny patriotyzm. Za tę piękną lekcję patriotyzmu dziękujemy Pani Marzenie Wojciechowskiej.

        

        

      • #PAMIĘTAJCIE#

      • Dnia 10 czerwca w Mareckim Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym (MCER) odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego: „Pamiętajcie” z udziałem mareckich kombatantów i młodzieży. Film pokazuje nieznane oblicze wojennych Marek, w tym wiele tajemnic i niezwykle ciekawych historii, opowiedzianych przez świadków tamtejszych wydarzeń – mareckich kombatantów – majora Jerzego Zyberta i kapitana Michała Babiucha. Ważnymi postaciami w dokumencie są młodzi uczniowie z Marek, którzy pragną poznać historię swojego miasta. Rolę tę zagrało trzech mareckich uczniów: Artur Olek – uczeń klasy VIIb, Piotr Muszel – obecnie absolwent naszej szkoły, były uczeń klasy 8a oraz Franciszek Czerwiński (SP 4).

       Dokument niesamowicie wciąga w wir tragicznych, wojennych wydarzeń i mocno oddziałuje ze względu na miejsce tych wydarzeń – nasze miasto Marki. Po filmie odbyło się spotkanie z reżyserem i scenarzystą filmu – Szymonem Wróblem, kombatantami, młodymi aktorami i burmistrzem Marek, podczas którego mogliśmy poznać kulisy powstawania tego dzieła. Film powstał w hołdzie honorowym obywatelom miasta Marki oraz uczestnikom i świadkom II wojny światowej. Stanowi również zaproszenie do dyskusji na temat historii naszego miasta.

      • Wystawa


      • Wraz z Ośrodkiem Akademii JA EMOTKA zapraszamy na wystawę „MASKI pamięci emocji”, którą gościmy w naszej szkole w dniach 13-17 czerwca 2021 roku.

       Jest to wystawa niezwykła w przekazie. Przez 5 lat widziało ją już na żywo ponad 20 tysięcy osób w Polsce. Ma świetne recenzje i kalendarz rezerwacji na kolejne kilka miesięcy do przodu. Dzięki temu, że fotografie w 100% zostały zaaranżowane i wykonane przez dzieci w wieku 9-14 lat, ich przekaz jest szczery i nie da się obok prac przejść obojętnie. Kurator projektu, jednocześnie pomysłodawca i autor opracowań, uzupełnił poruszające zdjęcia przekazem słownym w kontraście do obrazu. Tematyką dotyka on emocji i relacji międzypokoleniowych oraz rozbudzając endorfiny podejmuje próbę uświadomienia, że także między dorosłymi przydało by się więcej pozytywnych wzmocnień.

       Zapraszamy Państwa do obejrzenia prezentacji/filmów, które towarzyszą wystawie:

       emocje_zapamiętywania_czas 3 min 25 sek

       szeptem_czas 8 min

       MASKI_pamięci_emocji_czas 16 min

       AUTORZY ZDJĘĆ do kampanii to piętnastka uczących się fotografii dzieci - Amelia Domańska, Aleksandra Gmur, Inga Górna, Julia Targońska, Mikołaj Król, Dominika Matuszewska, Piotr Mazur, Klaudia Miszczuk, Kornelia Niebrzegowska, Martyna Ostasiewicz, Monika Pawlina, Bartłomiej Rączka, Amelia Szymańska, Klara Świć i Oliwia Wlizło z Klubu Miłośników Fotografii "Zoomik" w Radzyniu Podlaskim.

       KURATOR PROJEKTU - Janusz Wlizło, pomysłodawca i autor opracowań prac.

       ORGANIZATOR WYSTAWY – Ośrodek Akademii JA EMOTKA, który na co dzień prowadzi (od przyszłego roku szkolnego także w naszej szkole) zajęcia dla dzieci i młodzieży wspierające rozwój emocjonalny i społeczny, więcej informacji: www.emotka.waw.plhttps://www.facebook.com/AkademiaJAWarszawa/