• Opłatę za duplikat:

     - legitymacji w wysokości 9 zł

     - świadectwa w wysokości 9 zł

     należy uiścić na konto bankowe o numerze:

     28 80150004 0220 1612 2021 0103 Warszawski Bank Spółdzielczy UL.FIELDORFA 5 A 03-984 WARSZAWA