• Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki

      Projekt pt. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Marki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 1 903 834,72 zł, w tym wkład własny: 95 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

      • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
      • rozwój kompetencji 64 nauczycieli (56K);
      • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

      Dofinansowanie UE: 1 523 067,78 zł

      W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

      1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
      2. Przyrodnicze laboratorium
      3. Język angielski
      4. Język niemiecki
      5. Język hiszpański
      6. Język rosyjski
      7. Laboratorium kodowania
      8. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
      9. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
      10. Wycieczki
      11. Pokazy naukowe
      12. Warsztaty z robotyki
      13. Półkolonie Laboratorium Naukowe

      a także szkolenia dla nauczycieli:

      1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
      2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
      3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

      Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami (do pobrania z zakładki PROJEKTY EDUKACYJNE --> MISTRZOWIE KOMPETENCJI) po pierwszym wrześniowym zebraniu z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019. Liczba miejsc w projekcie edukacyjnym jest ograniczona. Uczestnicy będą przyjmowani według kryteriów na podstawie regulaminu (dokumenty do pobrania i WYPEŁNIENIA ze strony szkoły w zakładce PROJEKTY EDUKACYJNE --> MISTRZOWIE KOMPETENCJI, link poniżej). Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do końca września 2019 roku.

       

      Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

      MM_SPM2_Dokumenty_rekrutacyjne_uczen_(1).pdf

       

      Nie wszystkie osoby mogą dostać się na oferowane zajęcia, ze względu na profil zajęć (ich poziom trudności oraz przedział wiekowy). Jednakże oferowane są także inne zajęcia, takie jak pokazy naukowe, wycieczki i warsztaty naukowe, w których uczniowie mogą brać udział. Ponadto, projekt jest dwuletni, więc w przyszłym roku również będzie nabór na uczestnictwo w zajęciach. 

       


      W ramach projektu wpłynęło 107 wniosków.                                                             Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.